1C:Müəssisə 8. CRM

1C:Müəssisə 8. CRM

[ninja_forms_modal_form id=10 text_link=’ Bizimlə əlaqə saxlayın’]

CRM (Customers Relationship Management – müştərilərlə münasibətlərin idarə edilməsi) – şirkətin müştərilərlə dayanıqlı işgüzar münasibətlər qurmağa imkan verən davranış strategiyasıdır. Bu münasibətlərin nüvəsini müştərilər haqqında məlumatların toplanması və yığılması, eləcə də bu məlumatlardan öz biznesinin maraqları üçün istifadə edilməsi təşkil edir.

“1С:CRM”-in işinin nəticələri:

 • Satışın (marketinqin, xidmətin, əlaqə-mərkəzinin) səmərəliliyinin artırılması;
 • Xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
 • Müştəri bazasının genişləndirilməsi və daimi müştərilərin qorunub saxlanması;
 • Kross-satışların artması;
 • Satıcıların (marketoloqların, servis xidmətinin, operatorların və s.) şəffaf fəaliyyəti;
 • Müştəri məlumatlarının itirilməsi riskinin azaldılması;
 • Işçilərin işinin sadələşdirilməsi;

Satışın (marketinqin, xidmətin, əlaqə-mərkəzinin) mütəşəkkil idarə edilməsi.

Azərbaycan üçün 1C:CRM PROF – niyə funksionaldır:

Müştəri bazasının idarə edilməsi:

 • Müştəri bazası haqqında məlumatların bir bazada yerləşdirilməsi
 • Müştəri haqqında ətraflı xarakteristika
 • müştərilərlə əlaqələrin uçot tarixi
 • müştəri üzrə genişləndirilmiş analitika
 • müştərilərin seqmentasiyası

Taym-menecment:

 • planlaşdırma və fəaliyyətə nəzarət
 • işin zaman üzrə əlaqələndirilməsi
 • təlimat və tapşırıqlara nəzarət
 • əlaqələrin, görüşlərin planlaşdırılması
 • xatırlatma sistemi

Satışın idarə edilməsi:

 • müxtəlif əmtəə qrupları üzrə satış texnologiyasının yaradılması
 • satış mərhələlərinin idarə edilməsi
 • kommersiya təkliflərinin hazırlanması mexanizmi
 • Marketinqin idarə edilməsi:
 • müştərilərin seqmentləşdirilməsi
 • marketing şirkətlərinin idarə edilməsi
 • marketinq səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi (ROI)
 • Telemarketinqin təşkil edilməsi
 • müştəri sorğulaması

Əlaqələrin idarə edilməsi:

 • müştərilərlə əlaqələrin uçot tarixi
 • müştəri ehtiyaclarının qeydiyyatı
 • əlaqələrin, görüşlərin planlaşdırılması
 • müştərilər üzrə genişləndirilmiş analitika Analitik hesabat:
 • Əlaqələrin çoxfaktorlu təhlili
 • ABC/XYZ-satış təhlili
 • icra intizamına dair hesabatlar

Biznes proseslər:

 • müştərilərlə iş üzrə vahid standartın yaradılması
 • tipik biznes proseslərin şablonları
 • hazır biznes prosesləri: satış, xidmət, şikayətlərin araşdırılması, tapşırıq

Servis xidməti:

 • malların seriya nömrələri, müddətləri və xidmət növləri üzrə uçotu
 • müştərilərin servis müraciətlərinin idarə edilməsi
 • Servis sifarişlərinin idarə edilməsi

Consultation

Contact us or find nearest office